Behöver du bilder eller film fotat från luften eller marken i Västmanland? Jag levererar högupplöst material för webb och tv med bland annat en så kallad quadcopter, rotorfarkost. Tillstånd som krävs från Transportstyrelsen finns självklart, tillståndsnumret är UAS1A-1041. Stora som små uppdrag tages! För exempelfilmer se Facebook-sidan!
Med vänlig hälsning, Bo Lundvang, Sportbilen Media Sverige AB

www.facebook.com/vasterasfranovan
bo.lundvang@gmail.com
070-543 48 46